Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

DLA PRACOWNIKÓW > archiwum > inne archiwum
       
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma zwrócić uwagę na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne, zwiększać świadomość społeczną odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcić do podejmowania działań na jego rzecz. Kiedy warto wybrać się do psychologa, a kiedy do psychiatry? Jak zachęcić bliską osobę do skorzystania z pomocy specjalisty? Na te oraz inne pytania 10 października 2020 r. (sobota) odpowiedzą dyżurujący specjaliści udzielający bezpłatnych konsultacji:

  1. psycholog, godziny dyżuru: 12:00 - 14:00 nr tel: 728 685 344;
  2. specjalista pracy z rodziną – pedagog, terapeuta, godziny dyżuru: 14:00 - 16:00, nr tel: 692 907 079;
  3. przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, godziny dyżuru: 16:00 - 18:00, nr tel: 698 573 062.

Konsultacje są skierowane zwłaszcza do osób, które:
• znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej,
• mają trudności z radzeniem sobie w domu lub pracy,
• czują się zmęczone życiem i przytłoczone codziennymi obowiązkami,
• przeżywają kryzys w relacjach z innymi ludźmi
• czują, że nie rozumieją swoich emocji, reakcji oraz zachowań
• doświadczają w rodzinie problemu alkoholowego lub innego uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• doświadczają przemocy w rodzinie

Do dyspozycji od pn - pt są również specjaliści z MOPS Brodnica - Dział Poradnictwa Rodzinnego ul. Jakuba 22, 87-300 Brodnica, poradnia@mops.brodnica.pl, tel. (56) 491 97 71

Harmonogram pracy: http://www.mops.brodnica.pl/dzia--poradnictwa-rodzinnego.html

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że zaburzenia psychiczne są jednym z trzech, obok chorób układu krwionośnego i nowotworów, najistotniejszych problemów ludzkości żyjącej w Europie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych m.in. pośpiech czy permanentny stres, a także zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym.
Kryzys psychiczny może się zdarzyć każdemu, może to być pojedynczy kryzys, wywołany przez trudną sytuację czy np. wypadek, ciężką chorobę, stratę bliskiej osoby, etc. Nie bez znaczenia jest także wpływ napojów alkoholowych na organizm. Spożywanie alkoholu powoduje wiele nieodwracalnych zmian w psychice. Oprócz chorób somatycznych, spożywanie alkoholu prowadzi do ciężkich zaburzeń psychicznych, w tym psychoz oraz depresji.
Choroby i zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne czy psychotyczne często również występują u osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Najczęściej są one konsekwencją trudnych wydarzeń i traum przeżytych we wcześniejszych okresach życia i współwystępują z doświadczaną aktualnie przemocą lub bezpośrednio wynikają z funkcjonowania w ciągłym stresie i poczuciu zagrożenia. Ludzie bardzo często ukrywają swoje problemy psychiczne bojąc się reakcji otoczenia.

GDZIE JESZCZE SZUKAĆ POMOCY ?

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii TWARZE DEPRESJI NIE OCENIAM.AKCEPTUJĘ na której znajdziecie Państwo wiele ważnych informacji dla osób szukających pomocy. https://twarzedepresji.pl
Podajemy nr kontaktowy do rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej w Brodnicy (56) 633 15 87.
Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast do psychologa skierowanie wystawia lekarz rodzinny.
Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.
Linia Wsparcia 800 70 22 22 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. https://liniawsparcia.pl/
Grafika
Wróć do spisu treści