Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

ASYSTENT OSOBY/ASYSTENT OSOBISTY > Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

 
 
 
        W związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2022 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 2.891.700,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 2.891.700,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

        Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

·         wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
·         zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
·         załatwianiu spraw urzędowych;
·         nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
·         korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
·         wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B do dnia 15 lutego 2022 r.

Treść Programu dostępna jest pod adresem:

Do wniosku należy załączyć:
     
  1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 8.
  2.  
  3. Informacja - załącznik nr 9
  4.  
  5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 13
  6.  
  7. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 14.
 
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści