Nabór - Kierownik DDP - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór - Kierownik DDP

DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR +"


Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy -  Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior +”, ul. Tatrzańska 8, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana:

Pani Anna Galczewska zam. 87-305 Zbiczno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Galczewska spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą liczbę punktów do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
Aleksandra Bykowska

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024
 
 
            z dnia 08 stycznia 2024 r.
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior+”
 
ul. Tatrzańska 8, 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu
 
w ramach projektu pn. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych (BCUS) - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” (projekt współfinansowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)Grafika
Wróć do spisu treści