OBOWIĄZUJĄCE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZETARGI I KONKURSY

12.12.2016 r. RD

Protokół z otwarcia ofert:  DOŻYWIANIE UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowany przez RD w KONKURSY · 6/12/2016 08:28:00

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej przez jednego z oferentów oraz z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania, termin składania ofert na postępowanie "Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej" zostaje przedłużony do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 9:00


06.12.2016r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w tym osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy"

Kod CPV : 85.14.00.00-2, 85.31.12.00-4, 85.31.21.20-6, 85.31.25.00-4. (treść ogłoszenia)


25.11.2016r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: „Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego