OBOWIĄZUJĄCE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZETARGI I KONKURSY
31.01.2018r. RD


22.12.2017r. RD

Protokół: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi15.12.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi


 
21.11.2017r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: 
„Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych


21.11.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego