STRATEGIE I PROGRAMY - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

MOPS
1. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.


2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.3. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


4. Gminny Program Wsparcia Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego