Nabór uczestników - utrzymanie instytucjonalnej gotowości - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór uczestników - utrzymanie instytucjonalnej gotowości

PROJEKTY UNIJNE > Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia


Informacja o utrzymaniu instytucjonalnej gotowości utworzonych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji projektu

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy jako realizator projektu pn. Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia, umowa nr UM_WR.433.1.046.2021 zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Miasta Brodnicy.
 
 
Z dniem 31 sierpnia 2023 r. kończy się realizacja projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
 
W ramach zapewnienia trwałości projekturozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług społecznych w Klubie Aktywności dla 36 osób, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza gotowość do świadczenia usług społecznych przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r.
 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług społecznych do opiekuna Klubu Aktywności - Pani Justyny Pawłowskiej pod numer telefonu 787 062 750. Zapisy trwają w trybie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. Zgłoszenia będą również przyjmowane w terminie od dnia 01 września 2023 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
 
DYREKTOR
 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
mgr Aleksandra Bykowska
 
Dokumenty do pobrania:
     

(plik informacji - DOC, PDF)
Grafika
Wróć do spisu treści