Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

OPIEKA WYTCHNIENIOWA > Opieka wytchnieniowa - edycja 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021

 
         W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
         Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
     
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  •  
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
 
         Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 
Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
 
a)      ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 
b)      wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 
c)      stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Brodnicy oferuje wsparcie w formie:
 
1)      świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 
a)         miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 
b)        ośrodku wsparcia,
 
c)         innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 
2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 
a)         ośrodku wsparcia,
 
b)        w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 
c)         innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 
 
         W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
 

 

 
         Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załączoną kartą oceny stanu zdrowia, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b do dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42
 
 
Treść Programu dostępna jest pod adresem:
 
   
 
Do wniosku należy załączyć:
 
     
  1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7,
  2.  
  3. Karta oceny stanu zdrowia - załącznik nr. 8.
 

OGŁOSZENIE - WERSJA DO DRUKU (proszę kliknąć)
 Grafika
Wróć do spisu treści