ZAKOŃCZONE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZETARGI I KONKURSY
31.01.2018r. RD


22.12.2017r. RD

Protokół: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi15.12.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi


 
21.11.2017r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: 
„Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych


21.11.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi


 

12.12.2016 r. RD

Protokół z otwarcia ofert:  DOŻYWIANIE UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowany przez RD w KONKURSY · 6/12/2016 08:28:00

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej przez jednego z oferentów oraz z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania, termin składania ofert na postępowanie "Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej" zostaje przedłużony do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 9:00


06.12.2016r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w tym osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy"

Kod CPV : 85.14.00.00-2, 85.31.12.00-4, 85.31.21.20-6, 85.31.25.00-4. (treść ogłoszenia)


25.11.2016r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: „Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych

Ogłoszenie
o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C. Dolecka, Nowicka(100p). Pozostałe oferty: Bogusława Konieczka (99p), S.C.Skiba (85p), Bożena Irwan (85p), Bożena Monczkowska (85p).
2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozostałe oferty: Bogusława Konieczka (99p), S.C.Skiba (85p), , Bożena Monczkowska (85p), S.C. Dolecka, Nowicka(92p).
3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka (100p). Pozostałe oferty: S.C.Skiba (84p), Bożena Irwan (84p), Bożena Monczkowska (84p), S.C. Dolecka, Nowicka(91p).
4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozostałe oferty: Bogusława Konieczka (99p), S.C.Skiba (85p), Bożena Monczkowska (85p), S.C. Dolecka, Nowicka(91p).
5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba (100p). Pozostałe oferty: Bogusława Konieczka (99p), Bożena Irwan (85p), Bożena Monczkowska (85p), S.C. Dolecka, Nowicka(85p). 

Zakup talonów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup talonów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy”

18.12.2013 r. 

Ogłoszenie

o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

  1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C. Dolecka, Nowicka(100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

  2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), , Bożena Monczkowska (91p).

  3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka (100p). Pozstałe oferty: S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (90p), Bożena Monczkowska (90p).

  4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Monczkowska (91p).

  5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

Ogłoszenie

o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

Przygotowanie oraz wydanie posiłków osobom korzystającym z pomocy MOPS w Brodnicy.

W trakcie prowadzonego postępowania złożono dwie oferty. Wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej BONUM, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica(100p). Druga oferta: Bogusława Konieczka, ul. K.Wielkiego 1/4 , 87-300 Brodnica (74p).

18.12.2012 r. 

Ogłoszenie

o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

    

1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C.Dolecka,  Nowińska,

2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan,

3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka,

4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan,

5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba.


Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych”


Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego