INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
87-300 Brodnica, Ustronie 2B

SEKRETARIAT:
tel/fax: 564982742, 564984933  - centrala
e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Aleksandra Bykowska

Kierownik Działu ds. Pomocy Społecznej Jolanta Słupska

Kierownik Sekcji Opiekunek Barbara Stańco

Główna Księgowa: Beata Szypczyńska

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski e-mail: www@mops.brodnica.pl

Dział Poradnictwa Rodzinnego
e-mail: poradnia@mops.brodnica.pl tel. 56 4919771
Zespół ds. Asysty Rodzinnej
e-mail: zar@mops.brodnica.pl tel. 56 4919771
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
e-mail: mkrpa@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771  
Zespół Interdyscyplinarny
e-mail: zi@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771   
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
e-mail: zps@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771

BRODNICKIE CENTRUM WOLONTARIATU (tel. 791 499 933)

Obsługa strony internetowej
e-mail: www@mops.brodnica.pl
Grafika
Wróć do spisu treści