LINKI - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE
POMOC SPOŁECZNA
Dział Poradnictwa Rodzinnego mops.brodnica.pl/dzia-poradnictwa-rodzinnego
Portal Internetowy Pomocy Społecznej www.ops.pl
Serwis Informacyjny Domów Pomocy Społecznej www.dps.pl/
TEMATY- Pomoc dla Pomagających www.tematy.info
Polska Strona Głodu www.pajacyk.pl/
Strona o ludziach bezdomnych www.bezdomni.pl/
Interwencja Kryzysowa www.interwencjakryzysowa.pl/
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" www.niebieskalinia.pl/
Portal Pomocy Potrzebującym www.epomoc.pl
Apele o Pomoc www.akcjasos.pl/
Dary rzeczowe www.daryrzeczowe.pl
Streetworking www.streetworking.pl/
PRAWO
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej www.sn.pl/
Naczelny Sąd Administracyjny www.nsa.gov.pl/
Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl/
Rządowe Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl
Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl/
Polski Serwer Prawa www.prawo.lex.pl/
Ustawy, rozporządzenia - ujednolicone teksty prawne www.polskieustawy.com/
Porada prawna - serwis edukacyjno-prawniczy www.poradaprawna.pl/
Gazeta Samorządowa www.gazetasamorzadu.infor.pl/
Codziennik Prawny www.codziennikprawny.pl/
ADMINISTRACJA
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej www.sejm.gov.pl
Senat Rzeczypospolitej Polskiej www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministró www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl/
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Finansów RP www.mf.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl/
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl/
Serwis Informacyjny Urzędów Pracy www.psz.praca.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Związek Miast Polskich www.zmp.poznan.pl
BIP - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.bip.kujawsko-pomorskie.pl
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki www.uwoj.bydgoszcz.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki www.bip.uwoj.bydgoszcz.pl
Województwo Kujawsko-Pomorskie www.kujawsko-pomorskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu www.wup.torun.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy pup.brodnica.ehost.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu www.ropstorun.home.pl
Urząd Miejski w Brodnicy www.brodnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Brodnicy bip.brodnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - MOPS w Brodnicy
bip-mops.mpwik.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl/
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych www.ipiss.com.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu www.sppss.torun.pl/
Serwis Nowoczesnych Urzędników www.publiczni.pl
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Serwis Organizacji Pozarządowych - Pomoc społeczna www.ngo.pl/
Serwis regionalny organizacji pozarządowych Pomorza i Kujaw www.kuj-pom.ngo.pl
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych www.ifsw.org/
Polski Komitet Pomocy Społecznej www.pkps.org.pl/
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych www.ptps.ops.pl/
Brodnickie Centrum Caritas www.caritasbrodnica.diecezja.torun.pl/
CARITAS POLSKA www.caritas.pl/
Federacja Polskich Banków Żywności www.bankizywnosci.pl
CTN MONAR www.monar.kki.pl/
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl/
Fundacja Batorego www.batory.org.pl
Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" www.barka.org.pl/
Stowarzyszenie Klon/Jawor www.klon.org.pl/
Polska Akcja Humanitarna www.pah.org.pl/
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.org.pl/
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym www.psouu.org.pl/
Strona sieci Centrów Wolontariatu www.wolontariat.org.pl/
Oficjalna strona Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/
Niebieski Parasol - Z Nami Łatwiej www.niebieskiparasol.org.pl/
Towarzystwo NASZ DOM www.towarzystwonaszdom.pl/
Stowarzyszenie Auxilio Venire www.av.fr.pl/
Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "Forum" www.ssops-forum.pl
Fundacja Przyjaciółka www.fundacja.przyjaciolka.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego