MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
ul. Ustronie 2B
87-300 Brodnica

tel. 564984933, 564982742, fax. nr wew. 223
NIP: 8741670531
REGON: 382558849

e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl
Dyrektor Ośrodka Aleksandra Bykowska


Godziny pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7:15 do godz. 15:15
wtorek - od godz. 8:00 do godz. 16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Brodnicy działa na rzecz mieszkańców miasta Brodnicy, wspiera osoby i  rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w  stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i  możliwości.

Ośrodek  wykonuje zadania określone w:
1) ustawie o pomocy społecznej;
2) ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
3) ustawie Prawo energetyczne;
4) ustawie o świadczeniach rodzinnych;
5) ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
6) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
7) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
8) ustawie o systemie oświaty;
9) ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
10) ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
11) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
12) ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
13) ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
14) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
15) uchwale Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodnicy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania;
16) uchwale Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego;
17) uchwale Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego.

          
        


 

UWAGA !!! Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeżeli tego nie akceptujesz - prosimy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce Akceptuję - przejdz do AKTUALNOŚCI


Grafika
Wróć do spisu treści