INFORMACJE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.07.2014 r.  (25.08.2014 r.) TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015 (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie (wystawione w sierpniu) od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące (tj. czerwiec i lipiec 2014 r.) ,  zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2013r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2013 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.


Pracownicy zajmujący się funduszem alimentacyjnym:

1. Violetta Cieszyńska
2. Justyna Retza

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są codziennie.

     Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego