KONTAKT - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
87-300 Brodnica, Ustronie 2B
SEKRETARIAT:
tel/fax: 564982742, 564984933  - centrala
e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Alfred Józefiak
tel: 564982742 e-mail: kierownik@mops.brodnica.pl
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Paluszkiewicz
tel: 564982742 
Główna Księgowa: Wiesława Banaszewska 
e-mail: ksiegowa@mops.brodnica.pl
Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski
e-mail: www@mops.brodnica.pl

Dział Pomocy Społecznej
e-mail: pomocspoleczna@mops.brodnica.pl
Dział Poradnictwa Rodzinnego 
e-mail: poradnia@mops.brodnica.pl tel. 56 4919771
Zespół ds. Asysty Rodzinnej 
e-mail: zar@mops.brodnica.pl tel. 56 4919771
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
e-mail: mkrpa@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771
Zespół Interdyscyplinarny
e-mail: zi@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
e-mail: zps@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771
Dodatki mieszkaniowe
e-mail: dodatkimieszkaniowe@mops.brodnica.pl
Świadczenia rodzinne
e-mail: swiadczeniarodzinne@mops.brodnica.pl
Fundusz alimentacyjny
e-mail: funduszalimentacyjny@mops.brodnica.pl
Stypendia i zasiłki szkolne
e-mail: stypendia@mops.brodnica.pl
Projekty POKL
e-mail: pokl@mops.brodnica.pl
KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (tel. 56 4758045)
e-mail: kal@mops.brodnica.pl

BRODNICKIE CENTRUM WOLONTARIATU (tel. 791 499 933)

Opieka nad osobami
e-mail: opieka@mops.brodnica.pl
Obsługa strony internetowej
e-mail: www@mops.brodnica.pl
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego