USTAWY - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie art. 90 m ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym upoważniony jest kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/370/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego